โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดอบรมพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน -นักศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 และ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา ณ ห้อง 81305 ชั้น 3 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 และสาขาอาชีพนักบริหารขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 หลังจากการอบรม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยได้รับการอนุเคราะห์กรรมการคุมสอบจาก นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม มอบหมายให้นายเสมา ขันนาก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นกรรมการดำเนินการทดสอบด้วย
——————————————————————–

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อธิการบดี ศิลปากร ชี้เป้า จุดประกาย นศ.ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา

Mon Sep 21 , 2020
อธิการบดี ศิลปากร ชี้เป้า จุดประกาย นศ.ป.เอก ศิลปากร         […]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Breaking News