คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะภาคใต้3 รุดร่วมมือโลจิสติกส์สวนสุนันทา เร่งพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมเจรจาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ตรงความต้องการกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
——————————————————————–
🌐 Website: www.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"สวนสุนันทา"ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาราชภัฏสู่การเป็น"วิศวกรสังคม"เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

Mon Sep 21 , 2020
เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ […]

Breaking News