มีทุน!ธรรมศาสตร์บูรณาการด้านวิศวะกับศาสตร์ทางสุขภาพ เปิดรับเรียนระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์

เพราะประเทศมีความต้องการ …วิศวกรรมทางการแพทย์ “ธรรมศาสตร์”….บูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์กับศาสตร์ทางสุขภาพ…เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนายุค 4.0

เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=a8ZjWxkUG_Y&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2HYT1I4PM_EeKnGuEx7M_hLt6koMN2xwRvBXCFhV6JR05YJbJ7064ZmFw

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563
1. ป.โท แผน ก แบบ ก 2 (รายวิชาและ
วิทยานิพนธ์)หลักสูตร 2 ปี
2. ป.เอก
– แผน 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) หลักสูตร 3 ปี
– แผน 2.1 (รายวิชาและวิทยานิพนธ์) หลักสูตร 3 ปี
– แผน 2.2 (วุฒิป.ตรี เข้า ป.เอก) หลักสูตร 4 ปี
3. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา TSE, ทุนปริญญาเอก มธ.และทุนอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา
4. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://med.engr.tu.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นอร์ทกรุงเทพ เปิดตัวเตะและสปอนเซอร์ เตรียมบู๊ ไทยลีก 3

Fri Feb 7 , 2020
ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดตัวเตะและสปอนเซอร์ เตรียมบู๊ ไทยลีก 3          ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา […]

Breaking News