เด็กวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เลี้ยงปูดำระบบน้ำธรรมชาติหมุนเวียน เนื้อแน่น หวาน สะอาด ไร้กลิ่นโคลน
27/12/2023

เด็กวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เลี้ยงปูดำระบบน้ำธรรมชาติหมุนเวียน เนื้อแน่น หวาน สะอาด ไร้กลิ่นโคลน

สุดเจ๋ง! นศ.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เลี้ยงปูดำระบบน้ำธรรมชาติหมุนเวียน ขายดีเพราะได้ปูคุณภาพเนื้อแน่น หวาน สะอาด และไร้กลิ่นโคลน

นายยศพล  เวณุโกเศศ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทีมธุรกิจปูดำ ขยำเงิน ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นธุรกิจการเลี้ยงปูดำในระบบน้ำธรรมชาติจากทะเลสาบสงขลาแบบหมุนเวียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี พ.ศ .2566 หรือ RRR Award 2023 โดยทีมธุรกิจ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ 1. นางสาวสาธินี           จิตต์หมั่น 2. นายราเชนทร์ อะหมัด 3. นายภวัต เจียมคลัง ซึ่งโครงการ RRR Award จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเชิงลึก สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการสู่การสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

ด้านนายภวัต เจียมคลัง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เล่าว่า ปูทะล หรือที่เรียกกันว่า ปูดำ ประกอบด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีรสชาติที่ดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งยังสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ เราจึงได้รับซื้อปูที่ไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ นำมาเลี้ยง โดยการเลี้ยงปูในระบบน้ำหมุนเวียนนี้ เป็นการควบคุมคุณภาพน้ำ ซึ่งน้ำที่ไหลออกจากบ่อเลี้ยงจะถูกนำไปบำบัดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปูดำได้ เพราะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ มีการตกตะกอน และการบำบัด  ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงปู ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เช่น การลอกคราบ การกินอาหาร  นอกจากนี้ ยังมีการนำเศษเหลือใช้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม เช่น Bio Ball หรือ ฝาขวด เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แบคทีเรียสำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ เปลือกหอยนางรม ช่วยในการรักษาค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าความเป็นด่างไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ตลอดจนสาหร่ายผมนางและสาหร่ายพวงองุ่น ก็เป็นการรักษาคุณภาพน้ำด้วย สำหรับขั้นตอนการเลี้ยงปูดำในระบบน้ำหมุนเวียน เริ่มจาก1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนเลี้ยงปูดำ2.นำปูดำใส่ในตะกร้าเลี้ยงปู ตะกร้าละ 1 ตัว 3.ให้อาหารปูดำซึ่งอาหารที่ใช้คือ ปลาสด ขนาด 1 นิ้วให้ตะกร้าละ 1 ชิ้น วันละ 1 มื้อในช่วงเย็น 4.ตรวจสอบการลอกคราบของปู 5.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ             6.ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักเพื่อจำหน่าย 7. จัดการผลผลิตและการจำหน่าย ซึ่งการเลี้ยงปูในระบบนี้ทำให้ได้ปูที่มีคุณภาพ เนื้อแน่น หวาน ไร้กลิ่นโคลน และสะอาด เพราะใช้น้ำธรรมชาติจากทะเลสาบสงขลา โดยปูดำในระบบน้ำธรรมชาติหมุนเวียน ราคาเริ่มต้น กิโลกรัมละ 450 บาท ราคาขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากสนใจเรียนรู้และหรือ ศึกษาเพิ่มเติมติดต่อได้ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โทร 074- 333-202 หรือ โทร.084-2414819 ครูเอมอร