#SAVEเรือนไม้ ร.ร.หนองสองห้อง จากศิษย์สู่สายธารน้ำใจ

#SAVEเรือนไม้ ร.ร.หนองสองห้อง จากศิษย์สู่สายธารน้ำใจ

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดนพายุถล่มอาคารเรียนไม้ ที่หลวงปู่สาย ท่านได้สร้างไว้เป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี เกิดการชำรุดจากวาตภัย และการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา จึงมีน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาช่วยกันซ่อมสร้างให้ทันเปิดเทอม 2563 นี้ ทางโรงเรียนขอบารมีหลวงปู่สาย ปกปัก รักษา คุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ร่ำรวย ในนามท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร.ร.วัดหนองสองห้อง ขอขอบพระคุณในความเมตตา จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ในการซ่อมหลังคาอาคารเรียน ร.ร.วัดหนองสองห้อง มา ณ ที่นี้ คุณพูลพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี เป็นตัวแทน คุณพูลพล เสริมสวัสดิ์ (พี่ชาย) และ คุณปราณีต เสริมสวัสดิ์ศรี (ภรรยา) บริจาคเงินสมทบทุน 300,000 บาท, ขอบพระคุณครอบครัวคุณหมอวิโรจน์ คุณวิภา นุติพรรณ โดยคุณปู คุณปุ๋ย ในฐานะศิษย์เก่า ได้ช่วยประสานงานบริษัท และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทุนทรัพย์ และขอบคุณศิษย์ทุกรุ่น ที่แจ้งความประสงค์จะร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนไม้ที่สวยงามที่สุด ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้คงอยู่สืบต่อไป ขอบารมีของหลวงปู่สาย จงดลบันดาล ให้ท่านและกิจการของท่าน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป

ในนามท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสองห้อง ขอขอบพระคุณครอบครัวคุณแม่ละออง คุณวิทยา คุณวิไลพร สัจจนดำรงค์ ที่มามอบเงินซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง จำนวนเงิน10,000 บาท, ครอบครัวคุณสมศักดิ์ คุณอารีย์ อ่วมจันทร์ ที่นำทุนทรัพย์จำนวน 5000 บาท มามอบเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียน, ครอบครัวคุณฉัตรชัย(แบงค์)อยู่เจริญสมบัติ ที่นำทุนทรัพย์จำนวน 5000 บาท มามอบเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียน, ครอบครัวคุณพิมพ์เพ็ญ ฐิติถาวรวงศ์ ที่มามอบเงินซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง จำนวนเงิน1,680 บาท, ท่านผู้บริหารบริษัทนิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด โดยผ่านการติดต่อประสานงาน ของ คุณเสมอ ธนะไชย นำพลาสติก จำนวน 2,000 เมตร มามอบให้โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผงพลาสติกกั้นป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางในการเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่นำโดยประธานกรรมการสถานศึกษา คุณครูพิกุลทอง วันวงษ์ และคณะที่ปรึกษา ในระยะแรก จะเป็นการระดมทุนเพื่อซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทัน ร.ร. เปิด และเพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่าย. จึงดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขบัญชี 7450525453 ชื่อ นายสุไกรฤกษ์. ลัดกรูด นางพิกุลทอง วันวงษ์ นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ โดยผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือ ท่านจะสะดวกมามอบ ที่ ร.ร.วัดหนองสองห้อง ได้ในช่วงเวลาทำการ ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้น ต้องใช้งบประมาณ ค่อนข้างมาก
สอบถามรายละเอียด ครูจิราภรณ์ 0944495614 ได้ทุกเวลา

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เชิญร่วมโครงการSpeaking Hub

Wed Jun 17 , 2020
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง เป็นเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า พัฒนาและฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน […]

Breaking News