ม.นอร์ทกรุงเทพ ฉลอง 20 ปี มอบรางวัล “คนดีของสังคม” และ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ม.นอร์ทกรุงเทพ ฉลอง 20 ปี มอบรางวัล “คนดีของสังคม” และ “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีของสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ในโอกาสสำคัญของการครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จึงได้จัดโครงการมอบโล่เกียรติคุณ “คนดีของสังคม” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้สังคมรับรู้ถึงการอุทิศตน การทำคุณประโยชน์ การสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรวมถึงเยาวชนไทย ได้ยึดถือเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตน รวมทั้งเป็นการเชิดชูผู้กระทำความดีให้มีขวัญและกำลังใจยิ่งขึ้นต่อไป

โครงการ “คนดีของสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร สื่อมวลชน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเข้ารับโล่เกียรติคุณใน 3 ด้าน คือ
– ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม
– ด้านภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น
– ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในด้านต่าง ๆ ใน 5 ด้าน คือ
– ด้านการศึกษาวิชาการและนวัตกรรม
– ด้านการบริหารจัดการ
– ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
– ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
– ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

รวมถึงมีการคัดเลือกบุคลลากรและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลช่อชัยพฤกษ์ และรางวัล เพชรไพลิน รวมมีผู้เข้ารับรางวัลในงานครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวนทั้งสิ้น 70 รางวัล และภายในงานมีการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นักเตะ สภ.ขุขันธ์ พ่าย อุทุมพรพิสัย คว้ารองแชมป์ บอล ศรีสะเกษ

Thu Nov 5 , 2020
นักเตะ สภ.ขุขันธ์ พ่าย อุทุมพรพิสัย คว้ารองแชมป์ บอล ศรีสะเกษ ดร.ช้าง อภิชา ระยับศรี […]

Breaking News