พก. ผนึกกำลัง APCD หนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพคนพิการ เพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน วันนี้ (4 ก.ค. 65) เวลา 10.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ “พัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการจ้างงานอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) สำหรับในปี 2565 เปิดการอบรมฯ เป็นรุ่นที่ 7 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การทำเบเกอรี่ยามาซากิ ร้าน 60+ Plus Bakery and Cafe by

  ไตรกีฬานัดสำคัญ กลับมาแล้ว CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผนึกกำลัง ซีฟิฟตี้ไฟว์ เดินหน้าจัดแข่งขันไตรกีฬาปีที่ 4 ‘CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH’ เพราะการลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนกับสุขภาพ วันที่ 11 ธ.ค. 2565 ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมีนักศึกษาจีน รุ่น 1 และรุ่น 2 ต่างพร้อมใจเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้อย่างอบอุ่นและคับคั่ง  ผู้บริหารหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนในระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบ online โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ที่ปรึกษาหลักสูตร) เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา และ ​รศ.ดร.วรรณวีร์​

ปฐมนิเทศ ป.เอก ม.ศิลปากร ชื่นมื่น ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง พร้อมหน้า           ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ (ที่ปรึกษาหลักสูตร) เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (online /onsite) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษารุ่น 1 และรุ่น 2 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 –

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม                 วันนี้ (1 ก.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สิทธิในการเข้าแคมป์ -ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม – ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ – ได้รู้จักโลจิสติกส์ สวนสุนันทามากยิ่งขึ้น ค่าสมัคร 350 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062 491 3343 ติดตามข้อมูลเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2565 >รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2565 >รับวุฒิตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) >ค่าสมัคร 300 บาท >ค่าอบรม 39,500 บาท อบรม 3 เดือนเศษ มีอบรมหลักสูตรเดียว โดยอบรมทุกวัน (หยุดวันจันทร์) วันธรรมดา เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา

เปิดรับสมัคร… ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate (ในรูปแบบ Online) …..จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา….. ค่าลงทะเบียน นักเรียน (SSRU) : 1,000 บาท บุคลากร (SSRU) : 1,500 บาท บุคคลภายนอก : 2,000 บาท ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน สอบ 1 วัน …..รอบติว ทุกวันที่ 25-26

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ และเทคนิคการควบคุมโครงการ ตลอดจนการรายงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของงานและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และปราศจากความยุ่งยากทางการเงินหรือทางกฎหมาย การบริหารงานก่อสร้างในระดับมืออาชีพที่ใช้เทคนิคการบริหารโครงการโดยเฉพาะเพื่อดูแลการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ ๑ ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท หากเป็นศิษย์เก่าค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สมัครภายในวันที่ 1 ก.ค.65 https://docs.google.com/forms/d/1oh0XVNDJfZjVoRJwN74OYO56H-rcDXjamOSfLmsecKM/edit ติดต่อสอบถามเพื่อเติมที่  อ.พิชา ศรีพระจันทร์ 0949935945

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี 7 ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อเตรียมสมัครขอรับทุนทั้งในปี 2565 (ที่ยังไม่หมดเขตและเตรียมเปิดรับสมัคร) รวมถึงทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย ที่มา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html