วันนี้ (25 มี.ค. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

มหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสอยู่ที่เมืองFalunและBorlängeในประเทศสวีเดนDalarna University เสนอให้ทุนแก่ผู้สมัครเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2020 เป็นทุนช่วยค่าเรียนบางส่วน จำนวน 20 ทุน เดทไลน์รับสมัครมี […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี […]

ม.ศิลปากร ฉีด พ่น ป้องกันโควิด-19 ทั่วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต […]

  จากผลการวิจัยและติดตามการใช้ยาสมุนไพรในการป้องกันและรักษาไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไรโนไวรัส (Rhinovirus) แบคทีเรีย และโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ที่ไม่กลายพันธุ์พบว่า มีสมุนไพรหลายชนิด สามารถป้องกันและรักษาโรค […]

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สสว.และ มทร.ธัญบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต.แจงงาม […]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดสถานศึกษา ทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีในหลายๆด้านที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร […]

ทุน Dean’s funding โดย Durham University Business School พิจารณาให้แก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการและความสำเร็จในหลักสูตรพิเศษ โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาโทหลายสาขา(excluding […]

รมว.พม. เชิญชวนประชาชนร่วมทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เองฟรี 18 – 24 มี.ค.นี้ ที่สยามพารากอน วันนี้ (18 มี.ค. […]

Breaking News