วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา – สาขาวิชาละ 2 ทุน – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย – ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน – สาขาวิชาละ

ภาพบรรยากาศ “ดนตรีในสวน…เพลงรักชาติ” ณ สวนหลวงพระราม 8 บางยี่ขัน บางพลัด กทม เวลา 17.30-19.00 น. บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา กรมดุริยางค์ทหารบก บรรเลงบทเพลง มาร์ชกองทัพบก เกียรติศักดิ์ทหารเสือ สยามานุสสติ สามัคคีสี่เหล่า สุดแผ่นดิน สายโลหิต เมืองกังวล ทหารแห่งแผ่นดิน ทหารของแผ่นดิน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ไร้รักไร้ผล เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แผ่นดินของเรา (Exodus Song) แผ่นดินของเรา เพื่อผืนดินไทย บ้านเกิดเมืองนอน วาดเสียงดนตรีโดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำ . . ชมดนตรีในสวน ทุกวันอาทิตย์

” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ “ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) เรียน ONLINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ที่ไหนก็จบได้ เรียน ทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัด ด้วย Aplication เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง สมัครเลย วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 คลิ๊ก https://forms.gle/96s6bCAhUbZSaFpu6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-337-9466, 097-154-6151 (คุณวันทนีย์) #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics #ปริญญาตรีออนไลน์จบได้จากที่บ้าน #สวนสุนันทา

“ภาวะสมองเสื่อม” มีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ University College London (UCL) ได้พัฒนา Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด ทำให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่ ช่วยป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งยังไม่สามารถรักษาให้หายได้             จากการเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด” ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ได้นำเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมแอปพลิเคชัน ในการตรวจภาวะสมองเสื่อมจากเสียงพูดที่ได้ยิน วิเคราะห์การแปลผลทางด้านภาษาของสมองว่ามีภาวะความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษสร้างเป็นแอปพลิเคชันครั้งแรกในประเทศไทย

สิ้นสุดการรอคอย กับงานวิ่งกลางพระนครสุดมันส์ “วิ่งติดมันส์ รันพระนคร” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ วิ่งวันที่ 26 มีนาคม 2566 เริ่มจุดสตาร์ทที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ลิ้งรับสมัคร https://race.thai.run/rmutp2023 3KM. 500 บาท 5KM. 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) เหรียญ อาหารหลังเส้นชัย และยังมีลุ้นรับ #หมอนลิมิเตดสั่งทำพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ชาย 25 คนแรก และหญิง 25 คนแรก ของทั้ง 2 ระยะ VIP 1,500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และกองดุริยางค์ทหารบก มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดง “ดนตรีในสวน…เพลงรักชาติ”  ณ สวนหลวงพระราม 8 บางยี่ขัน บางพลัด กทม เวลา 17.30-19.00 น. บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา กรมดุริยางค์ทหารบก อำนวยเพลงโดย พันเอก ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์ บรรเลงบทเพลง มาร์ชกองทัพบก เกียรติศักดิ์ทหารเสือ สยามานุสติ สามัคคีสี่เหล่า สุดแผ่นดิน สายโลหิต เมืองกังวล ทหารแห่งแผ่นดิน ทหารของแผ่นดิน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ไร้รักไร้ผล เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แผ่นดินของเรา (Exodus Song) แผ่นดินของเรา เพื่อผืนดินไทย บ้านเกิดเมืองนอน วาดเสียงดนตรีโดย ดร.สุชาติ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’66 รอบ Quota หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7  เมษายน 2566 คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี

นักเรียน “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต” โชว์ทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรม The Bright Challenge 2023 พร้อมรับสิทธิ์บินลัดฟ้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศเกาหลีใต้ถึง 7 วัน 6 คืน #TheBrightChallenge2023 กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมนักเรียนที่จะได้เป็นที่หนึ่งของประเทศจากระบบการเรียนแบบสองภาษาหรือนานาชาติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือการใช้ความคิดแบบเป็นเหตุและผล โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สามารถคิดและนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างอิสระ ก่อนจะคัดทีมที่มีผลงานดีระดับภูมิภาคผ่านเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไป ทีมโรงเรียน “สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต” ชนะเลิศ ผลการแข่งขันหลังจากคัดระดับภูมิภาคจนเหลือ 40 ทีมสุดท้าย เพื่อมาแข่งขันกันที่ ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปรากฏว่าทีมน้อง ๆ จาก “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต” คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับสิทธิ์เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศเกาหลีใต้ 7 วัน 6

วิทยาลัยทองสุข รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 ระดับปริญญาตรี -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -นิติศาสตรบัณฑิต -สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต INTERNATIONAL PROGRAM BA Tesol BA Business Management ระดับปริญญาโท #หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต English Program Master of Education (M.Ed) ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ศวท.ไร่ขิง อ.อธิพงษ์ คิดดี 0994454433 http://www.thongsook.ac.th

มทร.กรุงเทพ ฉลองครบรอบ 18 ปี จัดดวลแข้งกระชับมิตร VIP RMUTK ปะทะ SINGHA ALL STAR ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นจากกองเชียร์และผู้เล่นทั้งสองทีม เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ย่านทุ่งมหาเมฆ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ, รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นําทีม VIP RMUTK ดวลแข้งฟุตบอลนัดพิเศษ