ศูนย์นวัตกรรมระบบราง (มทร. ธัญบุรี) 1) เปิดหลักสูตร (รุ่นที่ 2) “การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง” วันที่ 5 -7 และ 12-14 ก.ค. 2567 2) รับคะแนน 45 PDU สภาวิศวกร 3) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (กรณีเข้าเงื่อนไข EEC กำหนด จากจำนวนเต็ม 10,000 บาท) 4) Link สมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1I6yB81nWGN4i_ow_Bzj6jEdp-e5l8yJ_ 5) Link คลิปตัวอย่างที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1)

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญความรักสมัครสมานสามัคคี ความรักความอบอุ่น การอาศัยอยู่ร่วมกันภายในรั่วมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ชุดนอนปาร์ตี้” หรือปาร์ตี้สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา แนะนำอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีคณาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหอพักนักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพให้แก่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสนุกสนามมากมาย อาทิ การแข่งขันแจกรางวัล การแข่งขันแต่งกายในธีมชุดนอน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร์ ในการนี้มี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “BTU Family” โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการค้นหาความหมายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาใหม่ เช่น การสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ระบบการลงทะเบียนและวัดผลการเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การอำนวยความสะดวกด้านหอพักนักศึกษา กิจการนักศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาสู่มืออาชีพ การจัดการศึกษาทางไกล เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวด้านต่าง

  การแข่งขันฟุตบอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา นัดชิงชนะเลิศ นักเตะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงสนามเฉือนเอาชนะลูกพ่อขุน ม.รามคำแหง ไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ มาครองได้สำเร็จ สำหรับรายนามนักเตะ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย นายพลเอก สุภาสงวน, นายการันต์ อยู่เย็น, อ.ธนาวุฒิ บุตรวงษ์, นายอุดม พวงเพชร, นาย ก้องหล้า เหล็กกล้า, นายสุเมธ กลิ่นหอม,

MBA Espoprts สวนสุนันทาบุกเกาหลี พาคณาจารย์ป.ตรี-ป.โทดูงาน“ของแทร่” รอรับหลักสูตรใหม่-นักศึกษาใหม่รุ่นแรก ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง (MBA อีสปอร์ตและบันเทิง) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่าหลักสูตร MBA อีสปอร์ตและบันเทิง จะยกทีมคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไปศึกษาดูงาน และลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเกาหลี วิทยาเขตเซจง มหาวิทยาลัยอันดับ 8 ของประเทศเกาหลีใต้, อันดับ 76 ของเอเชีย และดูงานธุรกิจอีสปอร์ตที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-23 ก.ค.นี้ โดย บริษัท Miraen E-sports Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่รู้จักในวงการอีสปอร์ตในเกาหลีใต้ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาวงการอีสปอร์ตด้วยการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับสากลและการส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงการจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการอีสปอร์ต ที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปแล้ว

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุน ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วย ทั้งนี้กองทุนฯ ได้แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 และโปรดพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) โดยจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า การกรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทำหนังสือ แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น โดยส่งให้กองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ขอให้สมาคมกีฬากรอกรายละเอียดข้อมูลของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

กระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับต่างชาติจำนวน 100 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโท ในหลักสูตรเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัก มูลค่าทุน จะมอบทุนการศึกษาละ 12,000 ยูโร ในระยะเวลา 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีถิ่นสำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ในปีการศึกษา 2567 2. ต้องไม่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ SAT ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk/ ผู้สมัครต้องสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarships.talents@minedu.sk

รัฐมนตรี อว. “ศุภมาศ” ปลื้มแนวคิดสหกิจศึกษา “CWIE”หนุนอุดมศึกษา จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประธานเครือข่าย เป็นเจ้าภาพหลัก ชูแนวคิดสำคัญ “พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2568-2569 สำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอเมริกัน คุณสมบัติผู้สมัคร -มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง -อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568) -สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา -เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานต้นสังกัด -มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาและ กิจกรรมพัฒนานักศึกษามทร.พระนคร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เริ่ม 09.00-14.00 u. ณ Blu-O Rhythm & Bowl : สยามพารากอน **ภายในงาน มีอาหาร เครื่องดื่มและของว่างบริการผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ค่าสมัคร สมัครการแข่งขัน ทีมกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท ทีมทั่วไป 5,000 บาท ชำระค่าสมัครที่ สมาคมศิษย์เก่ามทร.พระนคร เลขที่บัญชี 880-7-16955-5 ธนาคารกรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ศรัทธา