จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 16 มีนาคม เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ […]

นศ.อาชีวะปัตตานีนำเสนอ “เจลล้างมือเสริมโพลีแซคคาไรด์” ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรค พร้อมให้สัมผัสที่นุ่มชุ่มชื้นกว่า นับวันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิดไนน์ทีน (Covid-19) จะเป็นปัญหาที่ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้ คือ การหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำ […]

          “ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนชุมชน ใช้งานได้ง่าย โดยแผ่นอัดที่ได้จากเครื่องนี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. เหมือนกับแผ่นไม้อัดทั่วไป ที่สำคัญราคาถูกกว่าท้องตลาด” ดร.ประชุม คำพุฒ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค […]

เริ่มแล้วการเปิดรับสมัครและเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง “อธิการบดี” สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2563 – […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 7 หลักสูตร […]

                                      ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ตามที่ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.)เร่งผลิตหน้ากากอนามัยอย่างเต็มศักยภาพและให้สามารถบริการประชาชนได้ในทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าหมายต้องผลิตให้ได้ 200,000 ชิ้นในเดือนมีนาคมนี้นั้น   วันนี้ […]

นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานคืนชุมชน ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ณ ชุมชนบ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬสาม จ.ปทุมธานี […]

Breaking News