วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ ชาวท่าขนุน อีกก้าวของการพัฒนาด้านการศึกษา ความภาคภูมิใจที่ชาวทองผาภูมิจะได้เห็นวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เกิดขึ้นที่บ้านจันเดย์ ม. 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี                เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน ได้ให้ การต้อนรับ ท่านชมภูนุช สุจริตกุลเชาวลิต ผู้พิ พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ท่านสส. อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดกาญจนบุรี เรืออากาศโท สมพร ปานคำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จไปกับครอบครัว BTU” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “…ครอบครัวเราและสถาบันในเครือในแต่ละปีมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวจำนวนมาก เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้น การอยู่อย่างมีความสุขต้องอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นนักศึกษาก็ต้องศึกษาหาความรู้ และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์  17 มิ.ย.65 ค่าสมัครแค่ 2,000.- แต่รวมค่ากรีนฟรี+ค่าแคดดี้+รถกอล์ฟ+อาหารและถ้วยรางวัลครบครันจุใจ ศาสตราจารย์ ดร.คณิตเขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่า รวมถึง ครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด และนายอำนาจ ศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ในด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับปรุงระบบห้อง Logistics Command Center เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงยุติธรรมเป็นวิทยากร กำหนดการอบรมรุ่น 2 จำนวน 6 วัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7,13-14 และ 20-21 สิงหาคม 2565 สถานที่อบรม วิทยาลัยทองสุข รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 6,900 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน(license) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ของกระทรวงยุติธรรม สมัครและติดต่อสอบถามตามข้อมูลด้านล่าง  

. มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Stanford University กำลังเปิดชิง Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2022 . สิ่งควรทราบและคุณสมบัติของผู้สมัคร – เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ – เป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Stanford ในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MA, MBA, MFA, MPP, MS, JSM, MLS, LLM, JD, MD, PhD, DMA,

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอีกครั้ง เป็นการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 224 ของโลก QS World University Rankings 2023 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,422 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 122 แห่ง โดยตัวชี้วัดในด้านสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ประจำในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน 2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ 4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี 6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที             ทั้งนี้ หากมีความเชี่ยวชาญด้านทุยหนา มีความชื่นชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ ID Line: gegee555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งเอกสารสมัครงานวันที่ 17 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการศึกษาทางไกลล้ำยุค ตอบทุกโจทย์การศึกษาที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนาน เรียนจบ งบไม่เกินแสน ได้วุฒิปริญญาตรี เรียนได้ทุกที่ที่สะดวก มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านสะดวก เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอเช็คชื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) จะว่างงาน หรือ ทำงาน จะอยู่ไทย หรือ อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ ที่นี่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)