วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 […]

เปิดโลกเรียนรู้นอกห้อง ศึกษาฯ ศิลปากร ลุย สังขละฯ ศึกษาศาสตร์​ ศิลปากร​ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน พัฒนาความรู้สู่น้อง​  ศึกษาพัฒนา​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์​ร.ร​. […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกประกาศเรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา […]

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รหัส […]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว […]

รศ.ดร.ฤๅเดช​ เกิดวิชัย​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ และผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ​ ๕๐​ […]

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี […]

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) […]

Breaking News