อาชีวะไทย เสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษากัมพูชา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ […]

ศรีสะเกษสัมพันธ์ ฉลองครบ 52 ปี ยิ่งใหญ่ มอบโล่แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา นักเรียนยากจนจำนวนมาก มีการตรวจเข้มคัดกรองผู้ร่วมงานป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 […]

“สื่อกีฬา” รวมใจจัด ฟุตบอลช่วยเหลือ “แมว” สมภพ จันทร์ฟัก สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประทศไทย,สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคมนักข่าว-ช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงของเชื้อ COVID-19 มร.สส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัย […]

มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ HKBU School of Business กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย ทุน HKBU […]

Breaking News