“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บอีกด้วย โดยคณะโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นมีสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยกันถึง 21 สถาบัน ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://commerce.cbs.chula.ac.th/?page_id=62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/iblt-about-us/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) คณะวิทยาการจัดการ -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-management-science/ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.su.ac.th/th/faculty-engineering.php มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑

    หลักสูตรสุดฮอต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สวนสุนันทา” มาตามคำเรียกร้อง เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน  เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่   เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  เทียบโอนหน่วยกิตได้   จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี  #Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

             กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายโค้ดดิ้ง (Coding) เน้น ประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเร่งให้ได้รับหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นเอกสารรับรองการปฏิบัติงานใน โรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คุณภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประธาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยเเพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนา ขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ สู่ทุกภาคส่วน ในคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ และ

10 ปี ของกลุ่ม Unite Thailand กับงานเพาะต้นกล้าเยาวชน กลับมาเป็น ผู้นำชุมชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะ            เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกวินตรา เทียมไสย์ ผู้จัดการโครงการ ของกลุ่ม Unite Thailand ได้กล่าวว่า “กลุ่ม Unite Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีความเชื่อในเรื่องการใช้โอกาสเข้าถึงการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนผ่านงานศิลปะ โดยทางกลุ่มฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภายใต้การริเริ่มของ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเสรีภาพทางการแสดงออก เช่น การใช้ศิลปะหรือการพูด เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้าง ประกอบด้วยเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.6 รวมถึงคนในชุมชน   ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มฯ ได้ทำงานภายใต้ปรัชญาที่ว่าการศึกษาและการเข้าถึงโอกาสต่างๆ คือการสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคงให้กับเยาวชนและชุมชน

“น้องเทนนิส” ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด” โอลิมปิก 2020 สุดซึ้งคุณแม่อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ดูแลอย่างอบอุ่น มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่ “น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ พร้อมกล่าวชื่นชมในความสำเร็จของ “น้องเทนนิส” ด้านการกีฬา ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเทควันโดจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ “น้องเทนนิส” เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

Chitchat Meeting ครบรอบ 1 เดือน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทักทาย พูดคุย และทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมรุ่น โดยหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่น 1 จัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษา เพื่อนร่วมรุ่น และอาจารย์ประจำสาขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ทำความรู้จักกัน ให้มากขึ้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ จากทั่วทุกมุมโลก ลูกศิษย์ รุ่น 1 ทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เบลเยี่ยม,พนมเปญ,อินเดีย,ออสเตรเลีย รวมทั้งรุ่น 107 คน ………………………………………… แนะนำหลักสูตรโลจิสติกส์ สวนสุนันทา หลักสูตร “โลจิสติกส์ระบบการศึกษาทางไกล”แห่งแรกของประเทศไทย “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ศิลปากร จัดสัมมนาออนไลน์ การเรียนการสอนรูปแบบใหม่             มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน ครูผู้สอน ครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ผ่านระบบ ZOOM ในวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.15 -12.00 น.             โดยจะมีการบรรยายหัวข้อ “ใคร ๆ ก็เข้าเรียนที่ ม.ศิลปากร ได้ด้วย

ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ เก็บเกี่ยววันพ่อแห่งชาติ                 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีปลูกข้าววันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าวและต้นไม้ในวันเเม่ปีนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายสุมล ห้อยมาลา เป็นผู้ทำพิธีกรรมทําขวัญข้าว

10 สิงหาคม 2564 : ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์รุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และทีมโฆษกกระทรวง อว. ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมกับ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงคณาจารย์ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร Sport Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี