ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มทร.ธัญบุรีว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 จึงได้ออกประกาศสรรหาอธิการบดี ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือการเสนอชื่อบุคคลผ่านส่วนราชการหรือสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี หรือเข้าดูรายละเอียด www.rmutt.ac.th

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำทีมนักกีฬาเครื่องบินบังคับหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอส เสนอผลงานโดรนฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมระยะไกล คว้าเหรียญทอง งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIIF) เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ COEX สาธารณรัฐเกาหลี “ดีใจมากครับที่เราได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นความสามารถของเด็ก ๆ ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ โดยเฉพาะโครงการหนูน้อยเจ้าเวหา สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการต่อยอด เพราะการได้รับรางวัลทั้งเยอรมนี และที่เกาหลี สามารถนำมาใช้ได้จริง รวมทั้งนำไปขายได้จริง  เรามองอนาคตทั้งของตัวเด็กและสิ่งแวดล้อม เหมือนกับการสร้างหนัง สร้างจินตนาการ เราต้องทำให้สำเร็จ อย่างตอนแรกจะสร้างเด็กไทยให้บินได้ทั่วประเทศ ก็ถูกคนหัวเราะ แต่ปัจจุบันเด็กไทย

รอบสุดท้าย สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม” อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย.. ห้องเรียน “กรุงเทพฯ” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี) สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) ห้องเรียน “นครปฐม” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนกับเรา…ได้อะไร ??? เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับโลก รวมถึงพิธีมอบรางวัล ได้จัดขึ้นที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 168 คน จาก 97 ประเทศ ได้แสดงถึงวัยเยาว์ที่กำลังผลิบาน ด้วยการแสดงความสามารถทางภาษาจีนในการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ครั้งนี้ การแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการประลองความสามารถของแชมป์จากห้าทวีปที่มาร่วมชิงชัยเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์ระดับโลก โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นหลายส่วน รวมถึงการตอบคำถามความรู้และการแสดงความสามารถ  แดเนียล (Daniel) จากรัสเซีย คว้าแชมป์ระดับโลกของการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ขณะที่

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครทุนในโครงการ “AJINOMOTO TALENT SCHOLARSHIP 2023” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท/ปี พร้อม Workshop พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องทุกปีจนจบ  คุณสมบัติผู้ขอทุน  เป็นนิสิต นักศึกษา ที่เรียนในมหาวิทยาลัย CU, TU, KU, MU, KMUTT, KMUTNB, KMITL, CMU, และ PSU (ม.สงขลานครินทร์), KKU (ม.ขอนแก่น)  เป็นนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 (โควต้าชั้นปีดูในระเบียบทุน)  ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาทางด้าน

ลดความชื้นเพียง 3 ชั่วโมง เครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมด้วย นายดาริส แอนดริส นายพรหมพิริยะ  พงศ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พัฒนาและออกแบบเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เล่าว่า เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องการลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงนาโดยทั่วไปมีความชื้นอยู่ในช่วง 25 – 30 % เกษตรกรจะต้องลดความชื้นของข้าวเปลือกให้เหลือ 13 – 14 % เพื่อความเหมาะสมในการเก็บรักษา ปัญหาที่ประสบคือไม่มีพื้นที่ตากข้าวเปลือก เพื่อลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก เกษตรกรบางคนใช้พื้นที่ถนนสาธารณะตากข้าวเปลือกซึ่งผิดกฎหมาย อันตราย และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ บางส่วนใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการซึ่งประสบปัญหาเรื่องของช่วงเวลาในการใช้สถานที่และจำนวนพื้นที่ไม่เพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกระดับครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรรายย่อย โดยจุดเด่นของเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับเกษตรกรรายย่อย สามารถลดระยะเวลาการลดความชื้นจากที่ต้องใช้เวลา 1-3

สวนสุนันทา คว้าชัยชนะได้เพิ่มอีก 3 ประเภทกีฬา เป็นวันที่สองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น ในวันที่สองของการแข่งขัน (2 พฤศจิกายน 2566) ทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรเะเภท ทีมฟุตซอลชายสวนสุนันทา เอาชนะ มทร.กรุงเทพ ด้วยสกอร์ 5 : 2 ประตู ส่วนทีมนักกีฬาฟุตซอลหญิงสวนสุนันทา

🔎เพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา…. ❣️ SSRU Open house❣️ ใกล้เข้ามาแล้ว… น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังตัดสินใจหาที่เรียน ไม่ต้องลังเล “สวนสุนันทา” จัดเต็มทั้งสาระ ความรู้ ความสนุก จากคณะ สาขาที่น้อง ๆ สนใจกันแบบ exclusive 🚩วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายนนี้ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfYmbig64ofb8…/viewform สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง โทร 02-160-1023

กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) 14 คน ร่วมกันนำเสนอโครงงานขนาดเล็ก (Mini Project) ผลงาน “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” โดยเน้นควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติ อัตราการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอุณภูมิและความชื้น เพื่อออกแบบโรงเรือนแบบลอยน้ำ พัฒนาวิธีการปลูกข้าวที่ประหยัดแรงงาน เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหนือแหล่งน้ำให้สูงขึ้น ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำโดยนายภัทรดิษฐ์ สุทธิทรัพย์, นายฐาปกรณ์ เสร็จกิจ, น.ส.พรนภัส ชำนาญไพร, นายพีรพล พึ่งทวี, นายจักกฤษ มั่งมี, นายวิสิฐพงษ์ ไชยฟู, น.ส.อารีญา ทนช่างยา, นายณัฐกานต์ เอี่ยมบรรจง, นายจักรพันธ์ รัตนพันธ์, นายนันทิพัฒน์ วงปัตตา, น.ส.ยศวดี ศรีคง, น.ส.ณิชาภัทร

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า HOWE GREAT WOMAN LEADER AWARD โดย HOWE MAGAZINE รางวัลผู้นำสตรีที่ยิ่งใหญ่ ปี 2023 HOWE อ่านว่า ฮาว เป็นชื่อนิตยสารดัง รางวัลนี้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ มีหลายรางวัล เช่น HOWE The 50 Influential People 2023 , HOWE New Generation Award Pastry