Smart IAID Platform (Application, Website, FB Fanpage) หากคุณดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและการแปรรูป และประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ – […]

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี […]

เปิดเรียนวันแรก นศ.จีน เข้าเรียนออนไลน์พร้อมหน้า ชื่นมื่นทั้งผู้เรียนและผู้สอน           อ.ดร.วิชิต […]

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ทำการสำรวจและประเมินตลาดแรงงานช่วงโควิดระลอก 3 ในปี 2564 ชูอาชีพดาวรุ่งในวิกฤตโควิดที่ส่องแสงให้ตลาดงานยังคึกคักและทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ แนะนำอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ พร้อมอัปเดตมุมมองนายจ้างปรับโมเดลจ้างงานระยะสั้น แนะรีสตาร์ทอาชีพรุ่ง-อาชีพเสริม […]

หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100%) – จัดเวลาเรียนเอง […]

วงการศึกษาทั่วโลก ต่างทุ่มเทพัฒนา Distance Learning หรือ การศึกษาทางไกล กันอย่างเต็มที่โดยมี “ตัวเร่ง” นอกจากเจ้า โควิด-19 แล้ว “เทคโนโลยี” ยังมีส่วนสำคัญยิ่งทำให้การศึกษาระบบนี้ก้าวกระโดดรวดเร็วยิ่งขึ้น หากจะกล่าวถึงความโดดเด่นของหลักสูตรการศึกษาทางไกล […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิด #รับตรง65 #Dek65 สมัครได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป […]

Breaking News