นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ตัวแทนเยาวชนไทย สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัย คว้า 2 รางวัลอันดับโลกด้านไอที จากเวทีการแข่งขัน The 2019 […]

  คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บูรณาการศาสตร์ความรู้ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ […]

          เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน นศ.สถาปัตย์ ยกระดับมิติอาคารและที่อยู่อาศัย นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการ “Si Ex Thesis […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ […]

“ศิลป์ สร้าง สื่อ” “ศิลปะ เป็นภาษาสากล สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ การทำความเข้าใจสื่อ จากภาพ มันเข้าถึงได้ง่าย […]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวน “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4” ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม […]

นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกัมพูชา นางสาวจันปัญญา จม ชื่อเล่น “แจน” กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 […]

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (ศปอส.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ […]

Breaking News