“วิชาที่น่าเรียนแห่งอนาคต…เพราะเฟซบุ๊กคือ “สังคมการใช้ชีวิตออนไลน์” ที่ทุกคนควรเรียนรู้ และศึกษาให้ลึกซึ้ง ..เริ่มแล้ววิชาเฟซบุ๊กศึกษา (FACEBOOK STUDIES)“ วิชาที่ได้รับความสนใจสุดๆ จากนักศึกษาทุกคณะในเทอมนี้ วิชานี้จะเรียนทั้งเทคนิค […]

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 มทร.ธัญบุรี มีโครงการพิเศษที่จะให้ทุนการศึกษากับนักเรียน […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ในกลุ่ม ปตท. PTT,GC,TOP,IRPC,GPS ได้จัดทำโครงการพิเศษ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง โดยให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร […]

Linköping University หรือLIU ประเทศสวีเดนประกาศให้ทุนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครเรียนจากชาตินอกอียู/พื้นที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูง เป็นทุนเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 15 มกราคม 2020 […]

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดงานกิจกรรม ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมทักษะปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเวลา 13.00 […]

หนองสองห้อง โชว์ของ ที่วัดไร่ขิง อ.จิราภรณ์ ภูอุดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสองห้อง จ.สมุทรสาคร ฝากถึงความภูมิใจของชาวหนองสองห้อง ที่นำผลิตภัณฑ์ […]

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีม อ.ดร.ประชุม คำพุฒ และว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร […]

เปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​ สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ […]

  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท , ผลงานพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” รับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ อธิการบดีปลื้มพร้อมต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม […]

Breaking News