วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในการเดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ K-pop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัคร October Camp 2023แล้ว ภายในแคมป์ต้อนรับปิดเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วง 8-21 ตุลาคม 2566 เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานและได้เรียนรู้ไปกับแคมป์คุณภาพที่เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อการเรียนการสอน “ที่สุดในโลก (Top of the World)” แคมป์ที่เปิดรับสมัครแล้ว เปิดรับเด็ก ๆ อายุ 6-15 ปี ค้างคืน 2 อาทิตย์ เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://youtu.be/VYXPyLQj408   หากผู้ปกครองกำลังมองหาแคมป์คุณภาพที่ไม่ควรพลาดสำหรับบุตรหลานช่วงปิดเทอม ต้องที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) แคมป์สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี แคมป์ที่สอนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม แคมป์ที่สอนเรื่องทักษะการใช้ชีวิต แคมป์ที่สอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง แคมป์ที่สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมและได้เพื่อนใหม่ ๆ จากต่างโรงเรียนฯ แคมป์ที่ดูแลเด็กได้อย่างปลอดภัย แคมป์ที่ทำให้เด็กรักภาษาอังกฤษมากขึ้นและไม่อยากกลับบ้านหลังจบแคมป์ แคมป์ English

ภาพกิจกรรม Thailand International Percussion Festival 2023 Workshop & Masterclass โดยศิลปิน Dr. Chin Cheng Lin จากประเทศเบลเยี่ยม ศิลปินชาวไทย และนักเรียนที่เข้าร่วม Workshop & Masterclass ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา . #tipf2023 #pgvim #pgvimpercussion Thailand International Percussion Festival

วิทยาลัยทองสุข ร่วมลงนาม 13 ภาคีจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งส่งเสริมทักษะและคุณธรรมเยาวชน พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ  วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข ลงนาม MOU ร่วมกับ 13 ภาคีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมทักษะ และคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ครุฑ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ในนามของธนาคารและตัวแทนมูลนิธิทีทีบี เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างสิ่งดี ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 ตรวจสอบกำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิตได้ที่ https://sdd.ssru.ac.th/news/view/sddpr2023news ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี https://ssru.ac.th/ IG : ssru_official Line: @482vxgab Twitter : ssru_official E-mail : pr@ssru.ac.th #ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #รับปริญญาสวนสุนันทา #รับปริญญา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันและสนองตอบต่อทักษะอาชีพในโลกอนาคต เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป DEK67 รับตรง สาขาการจัดการโลจิสติกส์หลักสูตรนานาชาติ โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ขนส่ง นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ จัดซื้อต่างประเทศ ตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงจากบริษัทชั้นนำ สนใจ Scan Qr Code เกรดเฉลี่ย 2.00 สัมภาษณ์เท่านั้น ไม่ใช้ Portfolio Dek67 รอบรับตรงสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยโลจิสติกส์ กำลังคนจึงมีความต้องการสูง โอกาสในการทำงานกับบริษัทชั้นนำ รายได้สูง สนใจ Scan Qr code ได้เลย สัมภาษณ์เท่านั้น เกรด 2.00 ขึ้นไป ไม่ต้องใช้ Portfolio Dek67

5 ธุรกิจสตาร์ทอัพนักศึกษาสวนสุนันทา ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโครงการธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 5 ราย เข้าร่วมนำเสนอโครงการ (Pitch Deck) เพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (TOR 2566 – 2567) เครือข่ายภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ Start-Up ซึ่งผลการพิจารณาปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถผ่านการกลั่นกรองในระดับ start-

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาล พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเสวนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่บูรณาการ ณ โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

  คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลก ประกาศรายชื่อเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา (QS Best Student Cities) ครั้งที่ 11 โดยเป็นการเปรียบเทียบเมืองจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาชั้นนำ 160 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้มี 26 แห่งที่เข้ามาติดอันดับเป็นครั้งแรก ลอนดอน ครองตำแหน่งเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาห้าสมัยติดต่อกัน โตเกียว ทะยานขึ้นสู่อันดับสอง ตามมาด้วยโซลในอันดับสาม ส่วนเมลเบิร์นไต่ขึ้นมารั้งอันดับสี่ ในขณะที่มิวนิกหล่นไปอยู่อันดับห้า ระเบียบวิธี: คิวเอสจัดอันดับเมืองที่มีประชากรอย่างน้อย 250,000 คน และมีมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสองแห่งที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยคิวเอส (QS World University Ranking) โดยมีการพิจารณาคำติชมและความคิดเห็นของนักศึกษาที่รวบรวมมาจากการตอบแบบสำรวจ 100,000 ครั้ง ซึ่งถูกนำไปใช้จัดทำดัชนีส่วนหนึ่ง ได้แก่ ความน่าอยู่ (Desirability) และเสียงสะท้อนของนักศึกษา (Student Voice) 10 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา 2567 2566 เมือง 1 1 ลอนดอน   2 7 โตเกียว  

            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ และวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Yasuhiro Yabuzoe และคณะผู้บริหาร จาก Wakayama College of Global Business ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และหารือความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว้ คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต   #สำนักข่าวการศึกษาไทย