มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน : : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา (สายวิชาการ) วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท : : จำนวน 18 อัตรา (สายสนับสนุน) วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 . .

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.มนตรี ไทรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ และกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล นายปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นางจิตสุมาน

              วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ริเริ่มโครงการ อสทก. ระดับกระทรวง มาให้แนวทางการปฏิบัติ

            หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   # สำนักข่าวการศึกษาไทย  

          การแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3×3 Basketball on Tour All Thailand 2023 (3×3 Bas OT) รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และ บริษัทชู้ตอิทจำกัด โดยพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายธีร์ ภวังคนันท์

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) X บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 3 “…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ทำงานกับทางบริษัท 5 วัน……” เรียนที่กรุงเทพมหานคร เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้ ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เทอม —————————————– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566 **รับสมัครจำนวนจำกัด**

กลายเป็นกระแสการพูดถึงและแชร์ต่อในโลก Social Media เมื่อ Page Facebook “สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม” โพสต์ภาพรายวิชาเลือกเสรีที่ระบุชื่อวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ คือ วิชา “ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” ซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นหูจากนิยายและภาพยนตร์เรื่อง “แฮร์รี่ พอตเตอร์” หลายคนคงสงสัยว่าวิชาที่ชื่อน่าสนใจนี้สอนเกี่ยวกับอะไร และจะสอนร่ายเวทมนตร์คาถาเหมือนในภาพยนตร์หรือไม่? จุดเริ่มต้นของวิชาเลือกเสรีที่ตรงใจนักเรียน                อาจารย์พรพรหม ไชยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมว่า เดิมนักเรียนจะต้องเรียนในวิชาที่กำหนด นักเรียนจึงมีข้อเสนอแนะที่อยากมีวิชาที่ตนสนใจ ในปี 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จึงมีการปรับหลักสูตรเพิ่มวิชาเลือกเสรี นอกจากวิชาพื้นฐานที่เข้มข้นแล้วจะมีวิชาเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มวิชาที่เป็นสมรรถนะสำคัญ และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ด้านสุขภาพ มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ด้านกีฬา มีวิชาที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสินกีฬา ส่วนวิชา “ป้องกันตัวในศาสตร์มืด” เป็นอีกวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่โรงเรียนเปิดสอนมาเป็นปีที่ 3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำหลักสูตรโครงการ From Gen Z to be CEO บรรจุในรายวิชาหลัก เพื่อร่วมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมจัดอบรมแบบไฮบริดผ่านช่องทางออนไลน์และออนไซต์เต็มรูปแบบ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ

              ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเปิดจุดบริการ “One Stop Service” เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น จุดรับรายงานตัวและลงทะเบียนพร้อมทำบัตรนักศึกษา การให้บริการด้านการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การให้บริการข้อแนะนำคำปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษา การให้บริการรับสมัครทุนนักกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร การให้บริการเปิดบัญชีธนาคาร การให้บริการด้านการศึกษาทางไกล และการให้บริการด้านหอพักแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย การรับรายงานตัวดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง