ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยี่ยมชมสถาบัน
21/11/2022

ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยี่ยมชมสถาบัน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย รองศาตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ มาดามเผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีจีน ในการเยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 พร้อมนำคณะประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมภริยา ศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คุณรัชดา จาติกวณิช ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย และ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิง
.
.
.

Related articles