‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’เสด็จฯเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

               วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯรับเสด็จการนี้ น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิกาณ และ น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคม เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ คุณหญิงกัลยา เข้าเฝ้าทูลฯ เกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นางกนกวรรณ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ต่อมา นายณัฏฐพล กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การบูรณะและการอนุรักษณ์อาคารราชวัลลภ วังจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ ว่า วังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นวังที่พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้สร้างเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ในตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและสถานพยาบาล สำหรับข้าราชการ ข้าราชบริพารรวมทั้งที่ทำการของกรมมหรสพ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดนทร ได้ยกวังจันทรเกษม ให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการ
ในปีพุทธศักราช 2559 กระทรวงศึกกษาธิการ เห็นว่าอาคารราชวัลลภ มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โครงสร้างหลังคาชำรุด วัสดุมุงหลังคา บานประตูหน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนังสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบระบายน้ำ ภูมิทัศน์ โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่มีการบูรณะครั้งใหญ่ นับแต่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 108 ปี

การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการขึ้น โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอำนวยการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร วชิราวุธวิทยาลัย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งบุคคล และหน่วยงานที่มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาค อาทิ มูลนิธิเอสซีจี บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ฤทธา จำกัด

บัดนี้ การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ สง่างามสมพระเกียรติ เป็นศรีสง่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการ ภายในอาคารประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องทำงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ บันทึกประวัติศาสตร์การศึกษาไทยตั้งแต่เริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน
              จากนั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูล เบิก ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการบูรณะอาคารราชวัลลภ เข้ารับพระราชทานโล่ จำนวน 16 ราย ดังนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี, พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี, นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา, พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา, นายอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา, หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล อดีตเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิ เอสซีจี, นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, น.ส.จิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน , นางอ่องจิต เมธยะประภาศ และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ ออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรแล้วเสด็จ ฯ เข้าอาคารราชวัลลภ เสด็จ ฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องจินดามณี ห้องสมุดการศึกษาไทย ห้องการศึกษาไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ห้องแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา(วีดีทัศน์ 7 นาที) ห้องเสนาบดีและผู้มีคุณูปการ
จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 2 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีอุปการคุณในการบูรณะอาคาร ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จ ฯ ไปยังโถงด้านหน้าอาคาร ทอดพระเนตรตราราชวัลลภ แล้วเสด็จลงชั้น 1 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นายก สโมสรนิสิตจุฬาฯ หญิงคนแรก แนะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

Wed Aug 21 , 2019
นายก องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ หญิงคนแรกของจุฬาฯ  เตรียมงานรับน้อง แนะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า           บรรยากาศอันคึกคักของกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นเดียวกับในรั้วจามจุรีซึ่งมีกิจกรรมดีๆ         ที่น่าสนใจตลอดทั้งปีสำหรับนิสิตจุฬาฯ […]

Breaking News