Portfolio’63 วันแรกนักเรียนสุดคึก มุ่งมั่นสู่รั้ว “สวนสุนันทา”

วันนี้ (8 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 portfolio โดยในวันแรกของการสอบมีสาขาวิชาในสังกัดคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักเรียนเข้ารับการสอบเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสอบวันแรกนั้น เป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยรุ่นพี่สาขาวิชาต่างๆ ที่มารอต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น หลายคนเดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างจังหวัดกับผู้ปกครองบ้าง กับเพื่อนๆ บ้าง ทั้งจากภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ จากทั่วทุกสารทิศซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน


นักเรียนกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนเบญจมบพิตรเลือกสมัครสอบในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า เหตุที่เลือกสาขาวิชาดังกล่าวนั้นเพราะต้องการเรียนในสายวิชาชีพด้านไฟฟ้าเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสายงานช่างไฟฟ้าและอีกเหตุผลที่เลือกสวนสุนันทาเพราะมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้านด้วย


ทางด้านผู้ปกครองของนักเรียนผู้สมัครสอบ กล่าวว่า ลูกชายเลือกสมัครสอบสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม โดยตนเองรู้จักสวนสุนันทาจากรายการโทรทัศน์ต่างๆ ประกอบกับนักเรียนได้หาข้อมูลเลือกสาขาวิชาที่สนใจเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งจากการที่ตนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็รู้สึกได้ว่า มีความร่มรื่น อบอุ่น มีบริการที่จอดรถเป็นอย่างดีรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก


นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดชุมพรและจังหวัดอื่นๆ รวมถึงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในภาพรวมได้ให้เหตุผลทำไมจึงต้องเลือกที่สวนสุนันทาว่า ได้ยินจากคำบอกกล่าวเล่าต่อกันมา รวมไปถึงได้รับทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆ ในออนไลน์และสื่อโซเชียลในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศและบรรยากาศความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์ที่สวยงามและความเป็นกันเองของรุ่นพี่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกประทับใจและอบอุ่น โดยเฉพาะที่ได้มาสัมผัสจากการจัดงาน Open House เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน/ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

แค่รอบแรกก็เดือด! TCAS ครุศาสตร์ "สวนสุนันทา" อัตราการแข่งขัน 1: 10

Thu Jan 9 , 2020
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงเยี่ยมสนามสอบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสาขาวิชายอดฮิต มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนเป็นอันดับ 1 คือ […]

Breaking News