อาชีวะห่วงใยพระภิกษุและผู้สูงวัย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันcovid-19

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยว่า อาชีวะได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในวันนี้ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยของอาชีวะ จำนวน 1,000  ชิ้น ให้กับนพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และนางอำพัน เนี่ยมเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดลาดปลาดุก ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงพยาบาล เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  และยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 1,500 ชิ้น ให้กับ   ดร.พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบต่อให้กับพระภิกษุในมหาวิทยาลัย ซึ่งหน้ากากอนามัยของอาชีวะ คือหน้ากากอนามัยผ้า ที่ผลิตจากผ้าฝ้าย และฝ้ายมัสลิน 3 ชิ้น สามารถถอดเปลี่ยนไส้แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานได้มากถึง 2 ปี และพิมพ์ลายโลโก้  “อาชีวะฝีมือชนสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ N95 รวมถึงป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ถอดซักทำความสะอาดได้ ทั้งตัวหน้ากากอนามัยและไส้แผ่นกรองด้วยการซักมือ ขยี้เบาๆ และสามารถนำกลับมาใช้ไหม่ได้ ซึ่งอาชีวะได้นำหน้ากากอนามัยจากการผลิตของสถานศึกษา ทั้ง 55 แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนงานผ้าและเครื่องแต่งกายและประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อนำมาใช้ในสถานศึกษา และบริการแจกจ่ายแก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งในชุมชน และให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จะเป็นศูนย์กลางรับหน้ากากอนามัยจากสถานศึกษาที่ผลิตแล้ว พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีพแห่งอนาคต : วิศวกรชีวการแพทย์

Wed Mar 25 , 2020
โดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิวัฒนาการของการแพทย์จากอดีตถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตจากการรักษาผู้ป่วย(Cure Patients) เป็นการดูแลรักษาสุขภาพของประชากร(Care for […]

Breaking News