ม.รังสิต มอบทุนเรียนฟรีการแพทย์แผนไทย 10 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

ม.รังสิต มอบทุนเรียนฟรีการแพทย์แผนไทย 10 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 เรียนฟรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ตลอดหลักสูตร 4 ปี

นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต โดยอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้แสดงความขอบคุณต่อบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการระบาดของโรคโควิด-19 จนประสบความสำเร็จ ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลาน ในการเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นลูกหลานสายตรง ได้แก่ ผู้มี พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย เป็น อสม. หรือแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ
2. จบการศึกษาระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA ตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป สายศิลป์ GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี อาคารวิทยาศาสตร์ 4/2 ชั้น 8 หรือ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169 , 09-6118-4424 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และเริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

น้องใหม่ ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร

Tue Jul 14 , 2020
น้องใหม่ ป.เอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 1 นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ […]

Breaking News