‘เบิร์ด-ธงไชย’ โพสต์ปลื้ม มทร.ธัญบุรีมอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ จะได้เป็นดอกเตอร์แล้ว
18/03/2022

‘เบิร์ด-ธงไชย’ โพสต์ปลื้ม มทร.ธัญบุรีมอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ จะได้เป็นดอกเตอร์แล้ว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ พร้อมร่วมอวยพร ให้กับบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา)จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ล่าสุด เบิร์ด – ธงไชย ได้โพสต์ภาพตนเองสวมชุดครุยขณะกำลังซ้อมรับปริญญา ในเพจ Bird Thongchai พร้อมเขียนข้อความว่า…

“กราบขอบพระคุณทางสภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์ทุกๆ ท่านที่มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้กับเบิร์ด…นักร้องตัวน่อย สิได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเด้อ ป๊ากับแม่ของเบิร์ดต้องยิ้มแก้มปริ #วันซ้อมครับ #เบิร์ดกราบขอบพระคุณครับ”

.

.

ญาติบัณฑิตต้องมีผลการรับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มและมีผลตรวจ ATK

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ญาติบัณฑิตสามารถเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ โดยจะต้องมีผลการรับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มและมีผลตรวจ ATK จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ภายใน 48 ชั่วโมง หมายเหตุ #ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท 0032/3274 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดกิจกรรมพิธีรับปริญญา