‘หัวเทค’จีน ทุ่ม125ล้านร่วมมือมทร.ธัญบุรีเปิดสถาบันปั้นกำลังคนรับ 5G

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ปักกิ่ง หัวเทค จิงชื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (หัวเทค) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมมือระหว่างในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับ หัวเทค โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางพัชรนันท์ คงไทย ตัวแทนฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อความร่วมมือกันทางการศึกษา ทั้งการสร้างทรัพยากรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยี 5G ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อตั้งสถาบันจิงชื่อ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่จะเปิดห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยี 5G Optical Communication Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยี ICT ขั้นสูงในอนาคต ซึ่งทางหัวเทคจะร่วมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มูลค่า 125 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงให้มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่เส้นทางการทำงานได้อย่างมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศต่อไปได้


ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้แนวทาง ‘One Belt One Road’ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนต่ออาเซียนตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยสถาบันจิงชื่อที่จะเกิดขึ้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จะประกอบด้วย 5 ห้องหลักด้วยกันคือ ห้องจัดแสดงองค์ความรู้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม รวมถึงสำนักงาน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วหลายส่วน คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้ และจะพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะมาให้คำแนะนำ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาวิจัยร่วมกัน รวมถึงสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากำลังคน ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกด้วยว่า สถาบันจิงชื่อ ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ มทร.ธัญบุรี ถือเป็นการพัฒนาความสามารถระหว่างประเทศทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการศึกษาที่มีความทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าและความได้เปรียบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความทันสมัย ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งจีนยังเป็นผู้นำเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของโลก โดยจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่เป็นการร่วมยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อที่จะสร้างกำลังคนให้มีทักษะและความสามารถที่ทันต่อสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยี 5G ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวและอัพเดตเรื่องราวได้ที่ www.engineer.rmutt.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ผู้บริหารสวนสุนันทาลงนามร่วมมือกับ Universiti of Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

Tue Nov 12 , 2019
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร […]

Breaking News