ต่างชาติทึ่ง! นักวิจัย มทร.ธัญบุรีกวาด 10 รางวัลใหญ่ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เวที SIIF ที่ประเทศเกาหลี

 

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท , ผลงานพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” รับเหรียญทองและรางวัลพิเศษ อธิการบดีปลื้มพร้อมต่อยอดงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า คณะอาจารย์นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผลปรากฏว่า ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจาก มทร.ธัญบุรี สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 10 รางวัลใหญ่ โดยแบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลพิเศษ จากทั้งหมด 8 ผลงานวิจัย ซึ่งรางวัลเหรียญทอง ประกอบด้วยผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท” ของ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และรางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf กลุ่มประเทศอาหรับ , ผลงาน “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่” ของ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ น.ส.จิตญา สาดชัยภูมิ และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลพิเศษ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน และผลงาน “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP” โดย นายกรณัท สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึง” ของ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และผลงาน “อิเล็กทรอกรีต : คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์” ของ ดร.ประชุม คำพุฒ และผศ.ดร.รัฐพล สมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “เฟอร์นิเจอร์ขึ้นรูปด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ทางเลือกใหม่” ของ ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผลงาน “ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพรา” ของ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ น.ส.ธิดารัตน์ ธาราวาสน์ น.ส.อรพรรณ หมีเม่น จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผลงาน “เครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ” ของ ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร นายนฤพล กลิ่นนิ่มนวล นายธนพล อินอ่อน นายศรัณย์พร ศรีตระกูลไพศาล นายทศพล แก้วรากมุข จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเหรียญรางวัลจาก King Abdulaziz University ประเทศซาอุดิอาระเบีย

นายวิรัช กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากที่ผลงานวิจัยของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยเฉพาะผลงานจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก รวมถึงงานวิจัยชิ้นอื่นก็ได้รับความสนใจถูกขอซื้อผลงานไปต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี พร้อมจะผลักดันให้งานวิจัยของอาจารย์ออกสู่เวทีโลกให้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาคการผลิตของไทยให้สามารถขายงานวิจัยในระดับโลกได้มากขึ้น

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุน UWC เปิดให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

Fri Dec 6 , 2019
เปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​ สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ […]

Breaking News