มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตรา
09/06/2023

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน

: : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา (สายวิชาการ)

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

: : จำนวน 18 อัตรา (สายสนับสนุน)

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

รายละเอียดของตำแหน่งสามารถสแกนหรือคลิกลิ้งค์เข้าดูได้ด้านล่าง

https://rmutt.thaijobjob.com