เตรียมพร้อม! มทร.ธัญบุรี เปิดรับ TCAS1 รอบ Portfolio เริ่ม 1 พ.ย.นี้
07/10/2023

เตรียมพร้อม! มทร.ธัญบุรี เปิดรับ TCAS1 รอบ Portfolio เริ่ม 1 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567
ผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 ผ่านระบบ TCAS1 รอบ Portfolio
รับสมัคร 1 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
23 ธ.ค. สอบสัมภาษณ์
30 ธ.ค. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
6-7 ก.พ.67 ยืนยันสิทธิ์ MyTCAS.com
ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. รอบโควตา
รับสมัคร 1 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
23 ธ.ค. สอบสัมภาษณ์
30 ธ.ค. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม www.oreg.rmutt.ac.th
ติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร 0 2549 3613-15