ปฏิทินรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปวช. และปวส. (เทียบโอน)มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกาศกำหนดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 เฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปวช. และปวส. (เทียบโอน)

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( www.facebook.com/oregrmutt ) หรือ โทร 025493613, 025493614 และ 025493615

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

“พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” สิ่งประดิษฐ์สุดว้าวของนศ.เทคนิคศรีสะเกษ สร้างยอดขายสุดปัง

Fri Sep 6 , 2019
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular – Green (BCG) Economy) โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร […]

Breaking News