กว่า4,500อัตรา!มทร.ธัญบุรี จับมือจัดหางาน จ.ปทุมธานี และ สถานประกอบการ จัด JOB  FAIR 2020คึกคัก

มทร.ธัญบุรี จับมือจัดหางาน จ.ปทุมธานี และ สถานประกอบการ จัด JOB  FAIR 2020 รับ 4,500 อัตรา

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักจัดหางานจังหวัดปทุมธานี และสถานประกอบการ จัดงาน“JOB  FAIR PATHUMTHANI 2020 และราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563” สมัครงาน 4,500 อัตรา จากสถานประกอบการทั้งหมด 77 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์วิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการ มีคุณธรรม มีความพร้อม และความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย เห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ในการสมัครงานที่ตรงความถนัด และความสามารถของบุคคล  ให้กับว่าที่บัณฑิตที่กำลังสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน รวมทั้งในปีนี้ได้บูรณาการการจัดงาน ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี กรมการจัดหางาน เพื่อให้บริการแก่สังคมและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีโอกาสเข้ารับการสมัครงานเพื่อลดปัญหาการว่างงานภายในประเทศ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการซึ่งถือเป็นผู้ใช้บัณฑิต และตอบรับมารับสมัครงานกว่า 77 บริษัท 4,500 อัตรา

ทางด้าน นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสเลือกงานตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง ได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งนายจ้างและผู้สมัครงาน ทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครงานที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างอีกด้วย ทำให้ลดการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทา ลงพื้นที่แนะศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Thu Feb 13 , 2020
#คณบดี ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่แนะนำอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]

Breaking News