สถานศึกษาทั่วประเทศ “ตบเท้า MOU” มทร.ธัญบุรี รับสิทธิ์โควต้า

 


นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตัวแทน มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษากว่า 60 แห่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์


นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และด้านการพัฒนานักศึกษา ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ใน มทร.ธัญบุรี สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้าให้กับโรงเรียนและวิทยาลัย ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย โดยปีการศึกษาที่ผ่านมามีโรงเรียนและวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 200 แห่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนและวิทยาลัยที่ประสงค์จะร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทาง มทร.ธัญบุรี สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3613-5

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนปี 2020 ให้เฉพาะคนไทย เหมาจ่ายไปเรียนต่อป.ตรี-ป.โทที่ประเทศจีน

Thu Nov 7 , 2019
มาแล้วโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท ปี 2020 มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท […]

Breaking News