รองอธิการบดียันพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังมทร.ธัญบุรี “ครองที่1เว็บโบเมตริกส์”กลุ่มราชมงคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยผลการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเว็บโบเมตริกส์ มทร.ธัญบุรี ครองแชมป์อันดับ 1 อีกสมัย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า จากการประกาศผลการจัด “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่าน มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกสมัย อันดับ 33 ของประเทศ อันดับ 1638 ของเอเชีย และอันดับ 4323 ของโลก จากการจัดอันดับสะท้อนถึงทิศการพัฒนาการและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการด้านงานวิชาการ ผลงานวิจัย การจัดการข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ มาตรฐานสากล และอยู่ในระดับที่เท่าไร เทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก

จากผลของการจัดอันดับสามารถนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนา ซึ่งมองว่าเป็นการเทียบเคียงกับมาตรฐานและแข่งขันกับตนเอง ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการจัดการการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระบบวิธีการในการเผยแพร่งานวิจัยผ่านเวบไซต์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการในการจัดการของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ โดยการจัดอันดับของ Webometrics มีเกณฑ์ 4 ส่วน คือ 1. จำนวนเว็บเพจที่ปรากฏ 2. การเชื่อมโยงเวบไซต์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. จำนวนงานวิจัยที่อยู่ในGOOGLE SCHOLAR ที่ได้รับการเผยแพร่และได้รับการอ้างอิง และ 4. การจัดอันดับ จากการอ้างอิงของฐานข้อมูล SCIMAGO

จากการจัดอันดับในปีนี้ ทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับอันดับ 1 ในกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล อีกสมัย และมีอันดับโลกที่ดีขึ้น ถือเป็นสะท้อนความสำเร็จจากยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงาน พัฒนาระบบและกระบวนการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.กรุงเทพครองอันดับ1มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ม.รังสิต ตามติดมาที่ 2 ม.เทคโนโลยีมหานคร อยู่ที่ 3 จากการจัดของ webometrics july 2019

Sun Aug 4 , 2019
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังคงครองอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยเราไว้ได้อีกครั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตามมาเป็นอันดับที่ 2 และ 3 Cybermetrics […]

Breaking News