พบร้องขอลดค่าเทอม ลดค่าหอพักและจัดหาทุน มากสุด “มทร.ธัญบุรี” สำรวจนักศึกษากว่า6,000คนเตรียมแนวทางช่วยเหลือ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่กระทบต่อชีวิตของนักศึกษามทร.ธัญบุรี โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 6,000 ราย พบว่า สิ่งที่นักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ มากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย การลดค่าเทอม ลดค่าหอพักนักศึกษา และการจัดหาทุนการศึกษา โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าเทอมนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือบางส่วน กว่า 2,200 ราย มีปัญหามากและมีผลกระทบต่อการเรียนต่อในภาคศึกษาต่อไป 631 ราย และไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ กว่า 3,100 ราย ในส่วนปัญหาค่าครองชีพและค่าใช้สอยอื่นๆ พบนักศึกษามีปัญหาและกระทบต่อการใช้ชีวิต 1,481 ราย โดยมีนักศึกษาต้องการทำงานพิเศษระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย กว่า 2,321 ราย ซึ่งมทร.ธัญบุรี ได้จัดงบประมาณในการจ้างนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนไว้แล้ว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การสำรวจในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1 ที่กำลังจะเปิด ว่านักศึกษามีความพร้อมหรือไม่ ในเรื่องของอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์หรือไม่ ซึ่งพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนยังไม่พร้อม มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือ ส่วนการลดค่าเทอมนั้น หลังจากมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วจึงจะพิจารณาการลดค่าเทอมอีกครั้ง ส่วนนโยบายการผ่อนชำระค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต KTC นาน 4 เดือน มีผู้ปกครองหลายรายไม่มีบัตรเครดิต ได้มีการประสานไปยังธนาคารกรุงไทย พิจารณาการปล่อยกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง

………….

ภาพประกอบ-มทร.ธัญบุรี

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนปริญญาโทที่โอ๊คแลนด์

Mon May 4 , 2020
Faculty of Arts International Masters Degree Scholarship at University of […]

Breaking News