รร.นายร้อยตำรวจ เปิดรับผลงานวิจัย วิชาการ ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย”

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (บุคลากรภายนอก) จำนวนเรื่องละ 800 บาท ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/uyDOZ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การส่งผลงาน รูปแบบการนำเสนอ
และกำหนดการได้ที่ http://www.forensicrpca.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-311-110, 08-9566-9678 หรือ Forensic.sci2@gmail.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.รังสิต จับมือ KPN ผลิตครูดนตรีมืออาชีพ

Wed Mar 11 , 2020
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น  ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางดนตรี  เพื่อเพิ่มผลิตผลเยาวชนดนตรีให้มีคุณภาพต่อยอดสู่การเรียนและการทำงานระดับมืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี […]

Breaking News