คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2.5 ปี)
08/02/2024

คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2.5 ปี)

 

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง 2.5 ปี) ในปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ มาแล้ว รับจำนวน 30 คน โดยจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลเครือข่ายภายนอก ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน และมีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อเข้าสู่การศึกษาในชั้นปีที่ 2 คัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 หรือออนไลน์ https://admissiononline.rsu.ac.th/  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย