รีวิวเจาะลึกการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของประเทศไทย
18/02/2022

รีวิวเจาะลึกการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวของประเทศไทย

แพทย์แผนตะวันออก เรียนอะไร ? #ezreview EP นี้
จะมารีวิวเจาะลึกการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่เป็นหลักสูตรแรก
และหลักสูตรเดียวของประเทศไทย
ศาสตร์ของแพทย์แผนนี้นั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
แตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน
จบไปสามารถทำอะไรได้บ้าง
ไปดูกันได้เลย…