มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ครบถ้วนทุกศาสตร์ ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 6-10 ก.ค.นี้
25/06/2022

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ครบถ้วนทุกศาสตร์ ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 6-10 ก.ค.นี้

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19
และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19
Thailand Herbal Expo 2022
“สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย”
.
ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ อาคาร 11 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6
ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
.
********************
.
1. รูปแบบการจัดงาน : Hybrid Exhibition ประกอบด้วย On Site และ Online
.
2. กิจกรรมภายในงาน :
โซนแสดง Innovation ประกอบด้วย
1) Business Matching และแสดง R&D ปรึกษาหารือ เจรจาธุรกิจ และแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในทุกระดับ
2) Showcase เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยเชิญเครือข่ายเข้าร่วม showcase
3) Innovation แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ
Beauty & Cosmetic Wellness
Ganja
Food & Beverage
4) นิทรรศการ
Beauty & Cosmetic Wellness
Ganja UNESCO World Integral Heritage
อาหารไทย อาหารเป็นยา (ลานเมือง)
.
โซน Wisdom ประกอบด้วย
1) นิทรรศการ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ให้บริการ สาธิตโดยหมอพื้นบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ แสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
2) นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย เช่น การเหยียบเหล็กแดง และการนวดน้ำมันลังกาสุกะ
3) กาดมั่ว สาธิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
.
โซน Service ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
.
โซนวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อประชุมวิชาการ Plenary 3 หัวข้อ Symposium 10 หัวข้อ
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2 – 6
การประกวดผลงานวิชาการประจำปี
นำเสนอผลงงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
อบรมตลอดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรี จำนวน 27 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Onsite Onsite ในห้องฟินิกซ์ 2-6 & ผ่านระบบ Facebook Live
.
โซนเวทีกลาง (Main Stage) : กิจกรรมพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอีกมากมาย
.
โซนจัดแสดงสินค้าและจำหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีมาตรฐาน
.
ฟรีตลอดทั้งงาน
ชมนิทรรศการ : ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.
ประชุมวิชาการประจำปี : ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.
อบรมตลาดความรู้ : ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.
แจกกล้าไม้ และกล้าไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ แจกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลุ้นรางวัลมากมาย
.
********************
.
ติดตามที่
โทรศัพท์ : 021495649