วิทยาลัยครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 3 อัตรา
08/07/2024

วิทยาลัยครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 3 อัตรา

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ (ประจำ) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หลักสูตรและการสอนการบริหารการศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาการวิจัยด้านการศึกษาจิตวิทยาการสอน) ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (TOEFL 600+, IELTS 6.5+, CEFR C1 หรือเทียบเท่า) มีความเป็นครู มีทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีม และ สามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนได้ดี หากผลงานวิชาการตามเกณฑ์กระทรวง อว. (ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน 3 ชิ้น ใน 5 ปี) มีตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 3-5 ปี มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) หรือโทร: 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย