หลักสูตรปริญญาโท MIDB ม.รังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
07/06/2023

หลักสูตรปริญญาโท MIDB ม.รังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

            หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

# สำนักข่าวการศึกษาไทย