ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
15/12/2023

ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

                        ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม รองประธานหลักสูตรฯ นำคณะประธานนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1-2-3  เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
#สำนักข่าวการศึกษาไทย