ทุนธนาคาร SCB Young Tech Scholarship 2024 เรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ ฟรี! 100%
30/01/2024

ทุนธนาคาร SCB Young Tech Scholarship 2024 เรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ ฟรี! 100%

มาแล้ว! ทุนธนาคาร SCB Young Tech Scholarship 2024 เรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ ฟรี! 100% ในสาย Science, Tech, Engineering, Maths, Data, Digital & Innovation (STEM)

  • ทุนเต็ม 100% ทั้งค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ ค่าเสื้อกันหนาว ค่าคอมพิวเตอร์ ฯลฯ แบบจัดเต็ม!
  • โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน และจบมามีงานทำทันทีกับ SCB (ติดสัญญาทำงาน 1.5 เท่าของระยะเวลาที่ไปเรียน)
  • หมดเขตสมัคร 31 กรกฎาคม 2024

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 22 ปี (นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน)
  • ผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
  • ผู้รับทุนต้องได้รับหนังสือตอบรับ หรือ คาดว่าจะได้รับหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศก่อน 31 กรกฏาคม 2024 (ต้องสมัครมหาวิทยาลัยเอง แล้วนำมายื่นกับธนาคาร)
  • ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเท่านั้น

สมัครได้ที่นี่https://careers.scb.co.th/en/special-program/detail/scb-young-tech-scholarship

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย