ม.อ.ให้ทุนหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 67 มากกว่า 300 ทุน
14/12/2023

ม.อ.ให้ทุนหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 67 มากกว่า 300 ทุน

ม.อ. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 300 ทุน ดังนี้
ทุนผู้ช่วยสอน (เฉพาะนักศึกษาป.โท)
จำนวน 43 ทุน รับสมัครผ่านคณะวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566
ทุนสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 33 ทุน รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จำนวน 210 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมชน จำนวน 10 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 1 ทุน รับสมัครวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/…/annouce-graduate/1367-6605.html
ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ “ระบบการขอทุน” ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-7428-6996 หรือ 0-7428-6997
.
ที่มาGraduate School PSU