มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ให้ทุนนักศึกษาไทย ไปเรียนป.โทฟรี  สาขาวิศวะ วิทย์และเทคโนโลยี วิทย์การเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร
09/01/2024

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ให้ทุนนักศึกษาไทย ไปเรียนป.โทฟรี สาขาวิศวะ วิทย์และเทคโนโลยี วิทย์การเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

     • ทุนการศึกษา: ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าเล่าเรียน ประเทศไทย โดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต (รวมค่าที่พัก) *** ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ***
     • จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน 2 ทุน
     • หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 12 เมษายน 2567
     • ประกาศรับสมัครดูได้ที่ : https://www.princess-it.org/scholarship/ucd/
     • สาขาที่เปิดรับสมัคร: ใน 3 สาขา ได้แก่
(1) College of Engineering and Architecture
(2) College of Science
(3) School of Agriculture & Food Science ภายใต้ College of Health and Agricultural Sciences

View the 2021 HRH Scholarship Panel Discussion here: https://youtu.be/XZPo1caJzsI

ประกาศการรับสมัคร

ใบสมัครแบบย่อ