ทุน Study Visits and Study Seminars สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการจัดโครงการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในเยอรมนี
26/01/2024

ทุน Study Visits and Study Seminars สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการจัดโครงการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

Final Call ทุน Study Visits and Study Seminars for Groups of Foreign Students to Germany (2024/2025) สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการจัดโครงการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในเยอรมนี เป็นเวลา 10-12 วัน (อาจารย์ 1 ท่าน และนักศึกษา 10-15 คน)
ปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2024
สำหรับช่วงเดินทาง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2024
รายละเอียดเพิ่มเติม daad.de/go/pf57661302