มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดให้ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
01/02/2024

มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดให้ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวดี !!! มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จากรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี เป็น รายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อ 5 เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

………
โอกาสสำหรับเด็กดีมาแล้วจ้า! ทุนปริญญาตรี ทุนเรียนฟรี
มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2567
สำหรับน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 มหาวิทยาลัย 8 คณะที่กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ หรือ
2 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร”มาทาง email และไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-792-6527, 065-210-0707
Facebook : มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
inbox page มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง และ www.daf.or.th