รัฐบาลแคนาดา มอบทุนเพื่อศึกษา – ทำงานวิจัยระยะสั้น ระดับปริญญาตรี โท และเอก
05/02/2024

รัฐบาลแคนาดา มอบทุนเพื่อศึกษา – ทำงานวิจัยระยะสั้น ระดับปริญญาตรี โท และเอก

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567 – 2568

ทุนโครงการนี้มอบให้นักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษา และ/หรือ ทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) ระดับปริญญาตรี โท และเอก

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567

.
ที่มา – สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ