เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้ม.3 – ปวช.3 – ม.6 ได้เรียนต่อ ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์
20/02/2024

เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้ม.3 – ปวช.3 – ม.6 ได้เรียนต่อ ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. (หลักสูตร 5 ปี) นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 1 ปี)

วันที่เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก
ประเภททุน เอกสารการสมัคร
5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก
2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก
1 ปี (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม...คลิก