เด็กอาชีวะกว่า 1,500 คน แห่เข้าเรียนโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล
01/03/2024

เด็กอาชีวะกว่า 1,500 คน แห่เข้าเรียนโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

วันนี้ (1 มีนาคม 2567) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาวสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้บริหาร คณะครู จากสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธี
นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา เดินหน้าแสวงหาเครือข่ายพันธกิจในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตอบโจทย์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาอาชีวะทุกคนที่เข้าร่วมโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอให้นักศึกษาทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี้และทาง Online ได้มุ่งมั่นและตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้สมกับคำว่า “อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เป็นความร่วมมือตามนโยบาย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดีมีความสุข” “มีรายได้ระหว่างเรียน” “จบแล้วมีงานทำ 100 %” โดยในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ในครั้งนี้ มีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ประจำปี 2567 จำนวนกว่า 1,500 คน จากสถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาครัฐและเอกชน แบ่งการรายงานตัวออกเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 จำนวน 500 คน ในวันนี้ และรอบที่ 2 จำนวน 700 คน และรอบที่ 3 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 300 คน ในอีก 2 เดือนถัดไป ซึ่งนักศึกษาเข้าโครงการทุกคนจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี ในสถานประกอบการในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ทั่วประเทศ และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่าพนักงาน โดย สอศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ส่งต่อให้กับภาคประกอบการอย่างมีคุณต่อไป
 ด้านนางสาวสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาไทย เพื่อให้เยาวชนของเรามีพื้นฐานการศึกษาที่ดี เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งทักษะความรู้ ประสบการณ์ และภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมุ่งมั่นดำเนินการขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา 100% และสิทธิสวัสดิการต่างๆ มากมาย เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
 สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลได้จากเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-101-8000 ต่อ 8028 – 8030 E–mail: education@central.co.th