ปตท.เปิดให้ทุนเต็มจำนวน โครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม เรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
20/03/2024

ปตท.เปิดให้ทุนเต็มจำนวน โครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม เรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 ปตท. เปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2567

เปิดโอกาสร่วมทำงานระดับมืออาชีพที่ท้าทาย ผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนระดับปริญญาโทเต็มจำนวน รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้ารับการศึกษาสาขา Data Science, AI/Robotics, Life Science, Future Energy และ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ผู้รับทุนการศึกษา MBA ต้องปฏิบัติงานที่ ปตท. เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ในโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจ หรือทักษะที่เกี่ยวข้องก่อนสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หมายเหตุ : สาขาวิชาเอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประวัติผู้สมัครและนโยบายของปตท.

ประโยชน์ของทุนการศึกษา

ปตท. เชื่อมั่นว่าคนที่สมัครจะนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ ปตท. สนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ระหว่างการศึกษา พร้อมรับเงินเดือนบางส่วน

การเตรียมพร้อมและการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียม TOEFL/ IELTS/ GMAT และ GRE
คำแนะนำในการสมัครและสัมภาษณ์
การส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียม
เงินเดือนบางส่วน
ประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าครองชีพและที่อยู่อาศัย
ค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียนอื่นๆ

เกณฑ์คุณสมบัติ ผู้สมัครรับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดตามเงื่อนไขต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม
ยินดีรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
อายุไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2567
มีความทะเยอทะยานในด้าน Data Science, AI/Robotics, Life Science, Future Energy, MBA
ปัจจุบันไม่ได้ทำงานที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มปตท.)

หมายเหตุ

ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน GMAT/GRE และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องสอบ Pre-TOEFL และ Pre- GRE ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก