รัฐบาลไต้หวันให้ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน ระดับ ป.ตรี-ป.เอก พร้อมมีทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น
25/03/2024

รัฐบาลไต้หวันให้ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน ระดับ ป.ตรี-ป.เอก พร้อมมีทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น

สรุปรายละเอียดทุน MOE และ ทุน HES ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)
รายละเอียดทุน MOE :
รายละเอียดทุน HES :
ที่มา หน่วยงานผู้ดูแลทุนในประเทศไทย :
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
โทรศัพท์: 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203
Email: tecthailand168@gmail.com
LINE: @TTedu