มอบ 40 ทุน the Romanian Agency for Investments and Foreign Trade (ARICE) ไปศึกษาต่อที่ประเทศโรมาเนีย
26/03/2024

มอบ 40 ทุน the Romanian Agency for Investments and Foreign Trade (ARICE) ไปศึกษาต่อที่ประเทศโรมาเนีย

สถานทูตโรมาเนีย ประกาศการมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน โดย the Romanian Agency for Investments and Foreign Trade (ARICE) แก่ผู้สมัครนานาชาติ สำหรับปีการศึกษา 2024-2025 ณ สถาบันการศึกษาในประเทศโรมาเนีย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 67 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศโรมาเนีย

ผู้สมัครในสาขาการศึกษาต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก: economics and business administration, agricultural sciences, technical sciences, and oil and gas, in bachelor’s degree, master, postgraduate/residency, and PhD. ส่วนสาขาอื่น ๆ นอกเหลือจะได้รับการพิจารณาในลำดับถัดมา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://arice.gov.ro/1/burse-2024/

ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล์ burse2024@arice.gov.ro