ผู้ใช้บริการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ มีบุตรที่ศึกษาอยู่ระดับ ระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย และ ปวช. มาขอรับทุนการศึกษาได้
26/03/2024

ผู้ใช้บริการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ มีบุตรที่ศึกษาอยู่ระดับ ระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย และ ปวช. มาขอรับทุนการศึกษาได้

ประกาศรับสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของบุตรผู้ใช้บริการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ที่ศึกษาอยู่ระดับ ระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย และ ปวช.
ทุนละ 4,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/4a8vY4z และแนบเอกสารการสมัครได้ที่ https://forms.gle/SNfo3ixwffriz4G36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สธค.สาขาที่ท่านใช้บริการหรือ #สำนักงานธนานุเคราะห์ 02-281-7500 ต่อ 124
เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)